lørdag 30. juli 2011

Hornugler på Elgå

Hornuglekull på Elgå . Ungene er kommet langt i utviklingen og er blitt både store og godt flyvedyktige.

Litt uventet at både ungene og  de voksne satt såpass mye på bakken.

Ungene satte seg også i steinura

Ikke like lett å få nærbilder av de voksne....dessverre


På tide å rusle hjem og overlate natta til uglene.